Skip to content →

Tetra Toolkit – Pasivní monitorovací nástroj sítí TETRA

Tetra Toolkit v1 je pasivní monitorovací nástroj pro sítě TETRA, vyvinut ve striktní shodě s referenčními specifikacemi ETSI TETRA v2 a tím poskytnout konzistentní výkon a funkčnost ve všech provozovaných TETRA sítích po celém světě.

Tento produkt je vždy připravován na míru podle vašich potřeb, pokud máte zájem, neváhejte nás kontaktovat, viz. stránka Kontakty

Jádrem tohoto projektu je naše vlastní implementace demodulace a dekódování jak Uplink tak Downlink provozu za pomocí dostupných SDR (Software Defined Radio) zařízení.

Mezi hlavní vlastnosti řešení patří

 • Pasivní příjem jak uplink tak downlink komunikace, neprobíhá žádná registrace do sítě a to ani v případě monitorování šifrovaného provozu
 • Extrakce a pohodlné procházení SDS (Short Data Service) zprávami, a to jak textovými tak i binárními. Včetně ukládání v databázi, fulltext vyhledávání a funkce „následování komunikace“, tedy extrakce komunikace mezi konkrétními účastníky sítě (podle SSI nebo GSSI identifikátorů)
 • Ukládání a přehrávání hlasových dat (výstupní kodek OGG, soubory jsou poznačeny časovou značkou a informací o kanále a frekvenci pořízení)
 • Diagnostika síťové infrastruktury
  • Měření síly signálu (Drive-By RSSI measuring)
  • Informace o četnosti opakování komunikace nebo registrace MS do sítě (typický indikátor problémů s dosahem signálu)
  • Informace o problémech s dekódováním komunikace (pro situace kdy je signál dostatečně silný ale nedaří se dekódovat komunikaci)
 • Ukládání všech zachycených dat na úložiště (lze použít Vámi poskytnuté úložiště), pro účely pozdější analýzy
 • Jednoduché uživatelské rozhraní pro nastavení parametrů radiového hardware a aktuálně používaných funkcí produktu Tetra Toolkit
 • Možnost použít více SDR (softwarově definované rádio) zařízení paralelně pro rozsáhlou síťovou infrastrukturu
 • Offline funkčnost, řešení nevyžaduje žádný typ spojení s internetem a pokud probíhá nahrávání zachycených dat na lokální úložiště (USB3, Ethernet, Fiber) nevyžaduje dostupnost žádné síťě (intranet ani extranet)
  • Zahrnuje možnost vizualizovat výsledky měření síly signálu nebo informace o pozici MS/TBS na offline dostupných podkladech OpenStreetMaps

AAT_FOR_TETRA

Published in Produkty